Η Bosch Hellas εξοπλίζει την BETA CAE Systems SA

Η Bosch Hellas εξοπλίζει την BETA CAE Systems SA

Η BETA CAE Systems SA, εταιρεία ανάπτυξης λογισμικών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό μηχανολογικών κατασκευών, εγκαταστάθηκε τη χρονιά που μας πέρασε σε νέο κτίριο και εξοπλίστηκε με συστήματα CCTV, Πυρανίχνευσης και Μεγαφωνικό της Bosch

Για το σύστημα CCTV της εταιρείας, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επιλέχθηκαν οι κάμερες τεχνολογίας Starlight των 5ΜΡ με δυνατότητα αναπαραγωγής έγχρωμης εικόνας σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού (0,01 Lux) και ενσωματωμένη τεχνολογία IVA (Intelligent Video Analytics) οι οποίες δίνουν την δυνατότητα ανίχνευσης κακόβουλων ενεργειών, ημέρα και νύχτα, χωρίς την χρήση επιπλέον εξοπλισμού.

Η ενοποίηση του συστήματος Πυρανίχνευσης με το Μεγαφωνικό σύστημα προσφέρουν επιπλέον ασφάλεια στους εργαζόμενους έτσι ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς, να υπάρχει άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του προσωπικού.

Βασίλης Ορφανίδης

Programmer, Apple evangelist, tech junkie, hardware and software testing, amateur photographer, music lover, Whovian, proud father.