Το 0,5% του εγχώριου ΑΕΠ «έρχεται» από την «Αλυσίδα Αξίας» της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα

Το 0,5% του εγχώριου ΑΕΠ «έρχεται» από την «Αλυσίδα Αξίας» της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα

Την μελέτη για το κοινωνικό – οικονομικό του «Συστήματος Coca Cola» παρουσίασαν από κοινού, η Coca-Cola Τρία Έψιλον και η The Coca-Cola Company στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η συνολική προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας ανέρχεται σε 924 εκατ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ, δηλαδή για κάθε 1 ευρώ άμεσης προστιθέμενης αξίας, δημιουργούνται 7 ευρώ στην ελληνική οικονομία.

Ταυτόχρονα οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται ανέρχονται σε 21.300, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται άλλες 11 έμμεσες θέσεις στην ελληνική οικονομία.

Σημειώνεται ότι η μελέτη, που αναλύει την αξία στην εθνική οικονομία και απασχόληση από τη συνολική δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της The Coca-Cola Company στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε σήμερα από τον Καθηγητή Ethan B. Kapstein, επικεφαλής της ομάδας της Steward Redqueen, της ανεξάρτητης εταιρείας που εξειδικεύεται σε μελέτες κοινωνικό-οικονομικού αποτυπώματος.

Στην Ελλάδα η «καρδιά» της Coca-Cola Hellenic

Θυμίζουμε ότι στην Ελλάδα θα εγκατασταθεί το Data Center της Coca-Cola Hellenic που εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές εφαρμογές πληροφορικής περισσότερων από 36.000 εργαζομένων της στις 28 χώρες όπου δραστηριοποιείται η Coca-Cola Hellenic. Το συγκεκριμένο έργο, αξίας 43 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθεί από τον ΟΤΕ.

Σημειώνεται ότι το Data Center της Coca-Cola Hellenic, είναι ένα από τα τρία μεγαλύτερα Data Center στην περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά έργα που αναλαμβάνει ο όμιλος ΟΤΕ.

Έτσι η Ελλάδα θα γίνει η βάση για μια από τις πιο νευραλγικές λειτουργίες του ομίλου Coca-Cola Hellenic, καθώς το νέο Data Center από τον ΟΤΕ θα υποστηρίζει όλη την επιχειρησιακή δραστηριότητα και όλες τις λειτουργίες, όπως παραγγελιοληψία, customer relationship management (CRM), enterprise resource planning (ERP), Call Center και άλλες, για το σύνολο των παραγωγικών του συστημάτων. Η λειτουργία και υποστήριξη προς την Coca-Cola Hellenic παρέχεται σε καθημερινή 24ωρη βάση, ολόκληρο το χρόνο, ενώ το έργο περιλαμβάνει και τη λειτουργία εφεδρικού Data Center.

cocacoladata_1024

Τα 8 «bullet» της μελέτης του Καθηγητή Ethan B. Kapstein

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης για την οικονομική συμβολή και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τον κλάδο, τους πελάτες και συνεργάτες, τους προμηθευτές και συνολικά για την εθνική οικονομία, η δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και The Coca-Cola Company στην Ελλάδα:

– Έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην απασχόληση και στον κύκλο εργασιών του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα: με 1.844 εργαζόμενους στις πωλήσεις, στις παραγωγικές μονάδες και σε διοικητικές θέσεις, απασχολεί σχεδόν τον 1 στους 2 εργαζομένους του κλάδου και συνεισφέρει με 54,6% στον κύκλο εργασιών του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

– Υποστηρίζει συνολικά 462 εκατ. ευρώ σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη, από τα οποία τα 241 εκατ. ευρώ αφορούν στους άμεσους συνεργάτες στην αγορά.

– Ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την τοπική παραγωγή, υποστηρίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, τον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και στα τελικά σημεία πώλησης, δηλαδή στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις εστίασης HO.RE.CA είναι οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη δραστηριότητα, με 72 ευρώ και 169 εκατ. ευρώ προστιθέμενη αξία αντίστοιχα.

– Η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές υποστηρίζει 140 εκατ. ευρώ σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη (0,08% του ΑΕΠ), από τα οποία τα 99 εκατ. ευρώ αφορούν σε άμεσους προμηθευτές (0,06% του ΑΕΠ).

– Αποδίδει το 1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους, που προκύπτει από άμεσους και έμμεσους φόρους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 44% της συνολικής συμβολής στην ελληνική οικονομία.

– Υποστηρίζει συνολικά 21.300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας (το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα). Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 54.000 ανθρώπους. Από τις συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται, 17.200 αναλογούν στο χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τις επιχειρήσεις εστίασης (0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και 80% της συνολικής απασχόλησης που υποστηρίζεται από τη δραστηριότητα).

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας αφορά στην ανάλυση της αξίας που δημιουργείται από την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της προηγούμενης αξίας θα υπήρχε ακόμη και χωρίς την τοπική παραγωγή, τα μεγέθη που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην παραγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα, είναι:
– Προστιθέμενη αξία 79 εκατ. ευρώ, ανάλογη με το 0,04% του ΑΕΠ .

– 1.528 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 753 θέσεις εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, σχετικά με την προμήθεια ζάχαρης, φρούτων, κουτιών αλουμινίου, γυάλινων μπουκαλιών, κ.α., 352 θέσεις στις παραγωγικές μονάδες, 264 θέσεις στον γεωργικό τομέα, σε παραγωγούς πατάτας και έμμεσες θέσεις εργασίας σε παραγωγούς ζάχαρης και φρούτων.

vc_info

allCONNECTED

Το allCONNECTED.gr είναι το πρώτο τεχνολογικό portal στην Ελλάδα το οποίο καλύπτει όλο το εύρος της επικαιρότητας που αφορά την τεχνολογία, με εξειδίκευση στο καθημερινά εξελισσόμενο οικοσύστημα του Internet of Things (IoT).   Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενημέρωση σε κάθε επίπεδο.