Αυξάνεται η τιμή ανανέωσης συνδρομής για το PlayStation Plus

Αυξάνεται η τιμή ανανέωσης συνδρομής για το PlayStation Plus

Αυξάνεται η τιμή της τρίμηνης συνδρομής για το PlayStation Plus, από €14.99 σε €19.99 από 01/09/2015

Έαν έχετε επιλέξει την αυτόματη ανανέωση της συνδρομή σας στο PlayStation Plus, δεν χρειάζεται να πειράξετε καμία από τις ρυθμίσεις σας, μιας και θα αρχίσετε να χρεώνεστε με τη νέα τιμή από την πρώτη ανανέωση – η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά την 01/09/2015.

Αν επιθύμειτε να ακυρώσετε την αυτόματη ανανέωση, μπείτε στο λογαριασμό σας και συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις της συνδρομής που θέλετε να ακυρώσετε και επιλέξτε “cancel automatic renewal” (Ακύρωση αυτόματης ανανέωσης).

Τα προνόμια από τη συνδρομή σας θα διατηρηθούν έως το τέλος της τρέχουσας περιόδου χρέωσης.

Βασίλης Ορφανίδης

Programmer, Apple evangelist, tech junkie, hardware and software testing, amateur photographer, music lover, Whovian, proud father.